Błędny adres e-mail. Rodo? Weryfikacja danych osobowych.

Błędny adres e-mail. Rodo? Ochrona danych osobowych. Weryfikacja danych osobowych. Wysłanie maila na błędnie podany adres e-mail przez klienta też może być naruszeniem w zakresie RODO!!! Błędny adres e-mail. Rodo? Weryfikacja danych osobowych. Uważaj do kogo i co wysyłasz! Wysłanie maila na błędnie podany adres e-mail przez klienta też może być naruszeniem w zakresie RODO!!! […]
Czytaj więcej