Mama z dzieckiem na rękach, napis na środku : Ochrona w związku z macierzyństwem

Ochrona w związku z macierzyństwem

 

 

Mama z dzieckiem na rękach, napis na środku : Ochrona w związku z macierzyństwem
Ochrona w związku z macierzyństwem

Mamo, tato macie prawo do wolnego!

Ochrona w związku z macierzyństwem. Czy wiesz, że: w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części  – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

 

    1)  prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem; ( Ochrona w związku z macierzyństwem)

 

    2) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę, lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (chyba że zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy).

 

Ochrona w związku z macierzyństwem–>Przydatne dla Ciebie informacje? 🙂 — > sięgnij po więcej 

 

W kolejnych odsłonach dowiesz się:
  • jakie zmiany zaszły w kodeksie pracy w 2023 roku;
  • czy wydłużony został urlop rodzicielski?
  • rodzice mają prawo do elastycznego wymiaru czasu pracy?
  • macierzyński, tacierzyński
  • wynagrodzenie za niepełny etat na macierzyńskim
  • wynagrodzenie na tacierzyńskim

 

—> nie przegap! 

 

 

 

#kodekspracy2023 #pracownik #macierzynstwo #pracujacamama #prawo #Ochronanamacierzyńskim