Odszkodowania – m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód majątkowych, jak i zaФdośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej (szkoda na osobie, krzywda), za szkody powstałe w skutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz innych; reprezentowanie interesów Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi; reprezentacja Klientów w postępowaniu cywilnym oraz karnym związanym ze zdarzeniem szkodowym, w tym reprezentacja pokrzywdzonych, na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym;