Małgorzata Ul – prawnik

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracowała z organizacjami pożytku publicznego realizującymi projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS. Prowadziła szkolenia beneficjentów jak również indywidualne konsultacje. Posiada wiedzę i doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego oraz w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, oparte m.in. na współpracy z kancelarią odszkodowawczą. W zakresie jej zainteresowań znajduje się w szczególności tematyka obejmująca szeroko pojęte prawo cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych. Posługuje się językiem angielskim.