Kinga Krajewska – prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz doktorant studiów doktoranckich w Katedrze prawa cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się tematyką kar umownych jako form zabezpieczenia. Interesuje się prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym oraz prawem gospodarczym. Posługuje się językiem niemieckim.