Prawo karne – m. in. sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia; reprezentacja osób pokrzywdzonych, na etapie postępowania przygotowawczego; reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym; reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;