Prawo budowlane: m.in. kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, samowolą budowlaną oraz legalizacja samowoli budowlanej, pozwoleniem na użytkowanie, zmianą sposobu użytkowania; przygotowanie oraz opiniowanie umów o roboty budowlane; opiniowanie umów deweloperskich; odszkodowania z tytułu umów deweloperskich; spory sądowe z deweloperami; dochodzenie roszczeń związanych z zaistnieniem wad lokalu i inne.