Tzw. kredyty frankowe – m. in. dochodzenie roszczeń wynikających z zaciągniętego kredytu waloryzowanego walutą obcą (tzw. roszczenia frankowiczów); pomoc Klientom w analizie zawartych umów kredytowych pod kątem nieważności poszczególnych jej zapisów; odzyskiwanie nadpłaconych we franku szwajcarskim lub innej walucie obcej rat kredytu; sporządzanie reklamacji bankowych; reprezentacja w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem; sporządzenie pozwu i reprezentacja w toczących się postępowaniach sądowych;