Dochodzenie wierzytelności – m. in. windykacja wierzytelności na etapie przedsądowym; opracowywanie realnego programu dobrowolnych spłat należności przez dłużników; zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie; dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym; reprezentacja Klienta w postępowaniu klauzulowym; inicjowanie i reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym na terenie całego kraju; skargi pauliańskie, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki;