Trzy słowa o umowie najmu – na co powinniśmy zwrócić uwagę

W dniu 18.02.2021r. Mecenas Aneta Bernat wystąpiła ponownie w roli eksperta w programie telewizyjnym  „Poranek między Wisłą i Bugiem”, emitowanego przez TVP Lublin 3. Tym razem tematem przewodnim rozmowy były umowy najmu lokalu mieszkalnego, rozpatrywane zarówno od strony Najemcy jaki i Wynajmującego.
Mecenas Bernat podejmowała kwestie dotyczące samego sporządzania dokumentów dotyczących najmu, kwestie postępowania podczas trwania takiej umowy i co najważniejsze – kwestie prawne, regulujące przypadki nie zawsze nieokreślone w umowie najmu.Telewidzowie mogli również dzwonić na podany w programie numer telefonu z pytaniami do Mecenas Bernat w zakresie poruszanej tematyki, w ramach pełnionego przez nią dyżuru w TVP Lublin 3.

Zapraszamy do obejrzenia programu, który znajdziecie Państwo pod adresem:
https://lublin.tvp.pl/52358268/18-lutego-2021

Wywiad znajdziecie Państwo w przedziale czasowym od 05:40 min. do 11:30 min. oraz od 01:44:00 do 01:51:00.